De integratie van managementsystemen
05 mei 2021 

De integratie van managementsystemen

ISO managementsystemen met elkaar integreren is haalbaar, ook in jouw organisatie. Zonder extra tijd en zonder extra kosten, tenminste, als je beschikt over de juiste informatie en als je weet waar je op moet letten.

Goed te combineren 

Het combineren van verschillende normen zoals ISO 9001, 14001 en 45001, is mogelijk. De structuur gebaseerd is op dezelfde basisstructuur, de High Level Structure (HLS). Dit is de basisstructuur met kerneisen voor managementsysteemnormen en is gericht op het Plan Do Check Act principe. Met de HLS structuur is de basis van managementsystemen gelijk. De verschillende hoofdstukken hebben een logische opbouw die in elke organisatie toepasbaar is.

De 7 relevante onderdelen van de High Level Structure zijn als volgt:

  1. Context van de organisatie (wie zijn we, wat doen we en wie zijn onze belanghebbenden);
  2. Leiderschap (hoe wordt leiderschap gegeven, wat is het beleid, welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden);
  3. Planning (risico’s, doelstellingen, wetgeving);
  4. Ondersteuning (middelen, competenties, bewustzijn, communicatie en documentatie);
  5. Uitvoering (alle uitvoerende processen);
  6. Evaluatie (prestatiemeters, interne audits, directiebeoordeling);
  7. Verbetering (continue verbetering, afwijkingen en corrigerende maatregelen).

Koppelen aan de juiste hoofdstukken

De verschillende normonderdelen van diverse normen kunnen gemakkelijk aan de betreffende hoofdstukken gekoppeld worden. Een voorbeeld: Stel dat je vorig jaar een kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001) hebt opgezet met de structuur van de HLS en je wil dit jaar graag een milieumanagementsysteem (ISO 14001) gaan integreren. Hoe heb je de context voor de ISO 9001 in kaart gebracht? Doe dit dan ook voor de ISO 14001 en dan dus vanuit een milieu perspectief. Wat is het beleid voor ISO 9001 en hoe is dit opgesteld? Doe dit nu ook voor de ISO 14001, met het oog op milieu. Welke doelstellingen heb je opgezet voor ISO 9001? Bedenk nu ook doelstellingen die gericht zijn op het verbeteren van milieu aspecten waar de organisatie invloed op heeft.

Een kleine oefening om je iets concreter na te laten denken over de verschillende normonderdelen en de integratie ervan: Stel dat jij een certificaat wil gaan behalen voor de ISO 9001 kwaliteitsnorm en ISO 14001 milieunorm. Lees de ‘7 relevante onderdelen van de High Level Structure’ nog eens door en bedenk nu bij elk punt kort hoe jouw organisatie of jouw organisatie daar invulling aan kan geven op het gebied van kwaliteit en milieu; wat is per normonderdeel belangrijk voor jouw organisatie?

Lukte het je een eerste idee te krijgen bij de verschillende normelementen? In de Online ISO Academy e-learnings leggen we je heel precies en gemakkelijk uit wat de norm eisen zijn en welke stappen je kunt nemen om aan de norm elementen te voldoen.

Maak de afweging bewust

Wanneer je als organisatie de wens hebt om meerdere normen in één managementsysteem te integreren, is dit vaak aan te raden. Het kan echter zijn dat het niet aan te raden is door de onafhankelijkheid waarmee verschillende afdelingen werken of de complexiteit van de organisatie. Het is in ieder geval van belang een bewuste afweging te maken in het wel of niet integreren van de systemen.

Weet je niet zeker of de integratie van managementsystemen voor jouw organisatie mogelijk is? Wij denken graag met je mee en geven advies. Neem contact met ons op.

Over de schrijver
Reactie plaatsen