Impact vanuit het levenscyclus perspectief
02 april 2021 

Impact vanuit het levenscyclus perspectief

Elk bedrijf kan een bijdrage leveren aan een beter milieu. Een van de manieren die wereldwijd wordt toegepast door bedrijven is het implementeren van de ISO 14001. Deze norm is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken vanuit de High Level Structure. Bij het implementeren wordt onder andere de context in kaart gebracht, risico’s geïdentificeerd en ook milieuaspecten worden in kaart gebracht.

Milieuaspect

Een milieuaspect is een onderdeel van de activiteiten, producten en diensten van een organisatie, dat in wisselwerking staat of kan staan met het milieu. De milieuaspecten waar een bedrijf invloed op heeft is één van de factoren die bepalend is voor de mate van impact in de activiteiten, producten en diensten. Denk aan milieuaspecten als energieverbruik, watervervuiling, bodemverontreiniging en afval. Het is van belang om dit in kaart te brengen voor bijvoorbeeld het eigen productieproces, maar ook om verder te kijken in de waardeketen (levenscyclus).

De levenscyclus

De levenscyclus omvat de gehele cyclus van bijvoorbeeld: de grondstof, verwerking, inkoop, productie tot de verkoop en eventuele recycling. Om dit verder uit te leggen, hieronder een aantal voorbeelden.

Het inkoopproces van productiebedrijf

Belangrijk om verschillende vragen te stellen die helderheid geven:

 • Welke materialen koop je in?
 • Aan welke eisen voldoet het materiaal en het productieproces van de leverancier?
 • Hoe duurzaam zijn deze materialen?
 • Waar moeten de materialen vandaan komen?
 • Wat is het beleid van de onderaannemers?

Dit zijn een paar voorbeelden van kritische vragen die je kunt stellen bij een proces. Misschien gaan de materialen veel minder lang mee en is een investering in duurzame materialen van belang. Of ontdek je dat er leveranciers zijn die veel minder kilometers hoeven af te leggen en dezelfde kwaliteit leveren. Kortom, bekijk je proces is vanuit een milieubril. Dit geldt niet alleen voor een productieproces, maar ook voor diensten.

Diensten

Een adviesbureau bijvoorbeeld, kan het consultancy proces kritisch beoordelen.

 • Hoeveel kilometers leggen consultants af door het land en is dit wel efficiënt ingedeeld?
 • Is er bewustzijn met betrekking tot noodsituaties op het kantoor? Want wat als er brand uitbreekt, dit kan gevaarlijk zijn voor zowel mens als milieu. Hoe zijn deze risico’s meegenomen in de organisatie?

Het verschilt per bedrijf hoeveel je kunt veranderen in het proces, dus belangrijk hoe het toegepast kan worden in jouw organisatie. Wellicht kun je is in gesprek gaan met een leverancier of aannemer en worden zij zich ook meer bewust van hun manier van werken. Of bedenk je eens over een samenwerkingmet een partij die materialen recyclet. Een andere manier is aandacht besteden over jullie aanpak of de website voor meer bewustzijn.

De attitude

Hoe succesvol het milieu managementsysteem is wordt ook bepaald door een aantal attitudes die er binnen een bedrijf heersen en ervoor kunnen zorgen dat het implementeren van een milieu managementsysteem super waardevol is. Bepalende factoren van attitudes kunnen zijn:

 • de mate waarin je bereid bent je eigen organisatie kritisch te beoordelen;
 • sta je op voor nieuwe mogelijkheden in processen;
 • durf je een blik op de lange termijn te hebben; en
 • kun je anderen, zowel intern als extern in de strategie en veranderingen meenemen.

Kortom, hoe meer de focus op de levenscyclus perspectief, hoe groter de impact kan zijn.

Over de schrijver
Reactie plaatsen