Milieudoelstellingen en kpi’s
02 april 2021 

Milieudoelstellingen en kpi’s

Veel bedrijven die een milieu managementsysteem implementeren en onderhouden zoeken naar prettige manieren om een positieve impact op het milieu te realiseren. Het hoofdstuk ‘plannen’ (hfd. 6, ISO 14001) biedt hier een mooie basis voor. In dit onderdeel wordt bepaald waar, wanneer en hoe verbetering mogelijk is. Door de organisatie kritisch te analyseren kom je tot nieuwe inzichten. Misschien signaleer je wel Quick wins die je snel kunt doorvoeren. Of vraagt het om wat meer tijd en borging in de organisatie. Daarvoor helpt het opstellen van doelstellingen en kpi’s.

Doelstellingen en kpi’s zijn de vertaling van de strategie die is bepaald binnen de organisatie. De strategie is vaak neergezet vanuit het management, met een duidelijke visie waar de organisatie heen wil.

Doelen

Vanuit de strategie specificeer je doelen. Deze doelen maak je SMART en je gebruikt ze om  draagkracht te creëren door verantwoordelijkheden te verdelen over verschillende werknemers of afdelingen. Om aan de doelstellingen te werken helpt het om hier ook kpi’s (kritische prestatie indicatoren) aan te koppelen,  zoveel mogelijk in meetbare resultaten, die betrekking hebben op het milieu.

Voorbeeld productieproces metaalindustrie:

  • Strategie: In 2021 wil bedrijf X een duurzamer karakter, door het creëren van een circulair productieproces.
  • Doelstelling 1: Samenwerking aangaan met een bedrijf die bewerkt metaal kan recyclen, zodat er minder restafval ontstaat en minder grondstoffen nodig zijn.
  • KPI: In 2021 X kg minder metaal afval ten opzichte van 2020 (x kg afval) door bewerkt metaal te laten recyclen voor het ontwikkelen van nieuwe bruikbaar materiaal

Footprint

Een veelgebruikte manier om kpi’s op te stellen, is het verbruik in de organisatie inzichtelijk te maken. Het maken van een footprint van de organisatie helpt hierbij. In een milieu footprint registreer je de impact op het milieu door uitstoot van bijvoorbeeld Co2.

De vastlegging

Tijdens het opzetten van een footprint bepaal je allereerst welk verbruik je wil vastleggen. Voorbeelden zijn energieverbruik, afvalverbruik, verbruik van brandstof diesel/benzine, afgelegde kilometers met de trein of het vliegtuig. De gegevens worden in een overzicht verwerkt en periodiek gemonitord. Door de gegevens van het verbruik (bijvoorbeeld elk half jaar) te berekenen, kun je de resultaten over de perioden met elkaar vergelijken*. Belangrijk om een verantwoordelijke hiervoor aan te stellen en de gegevens te analyseren. Bepaal dan tijdens deze periodieke evaluatie ook waar er voordelen te behalen zijn en welke maatregelen moet worden genomen.

Durf kritisch te zijn

Het helpt om kritisch te zijn en na te denken over alternatieven. Zijn al die vliegreizen wel nodig of kan het ook online? Is het kantoor wel duurzaam en hoe kunnen we het nog meer verduurzamen? Wat voor auto’s worden er aangeschaft en is er een wagenparkbeleid nodig? Etc. Zo kunnen bepaalde zaken die ‘normaal’ zijn geworden in een bedrijf opnieuw worden herzien en verbeterd conform de nieuwe strategie.

Daarna wordt  de nieuwe aanpak geborgd in de organisatie. Communiceer het bijvoorbeeld met collega’s tijdens een meeting en geef aan wat je van hen verwacht met betrekking tot de kpi’s. Ook het periodiek delen van resultaten kan helpen. Zo zien je collega’s ook wat het resultaat is van hun nieuwe gedrag. Misschien is het een idee een keer een milieucampagne dag te organiseren voor meer bewustzijn, of is er een nieuwsbrief of intranet waar je over de voortgang en acties kunt schrijven.

Kortom, breng in kaart welke milieu doelstellingen en kpi’s je wil bereiken, voer het uit, evalueer het, check de nieuwe situatie en stel eventueel weer opnieuw bij (PDCA: plan, do, check, act).

Lukt het jouw bedrijf effectieve doelstellingen en kpi’s te bedenken? Hebben jullie de footprint al inzichtelijk of lijkt dit je interessant voor het bedrijf? En krijg jij het team mee er samen aan te werken?

Voor vragen stuur gerust een bericht. Wij denken graag mee.

*let op: voor een goede analyse van de resultaten is het van belang om het aantal medewerkers en de omzet mee te nemen in de berekening. Wellicht is het bedrijf erg gegroeid en liggen de cijfers daardoor ook hoger en we willen natuurlijk een zo realistisch mogelijk beeld.

Over de schrijver
Reactie plaatsen