Coördinatierol van managementsystemen
10 mei 2021 

Coördinatierol van managementsystemen

Gecertificeerde organisaties hebben te maken met een managementsysteem. Een managementsysteem is een samenwerking van goed lopende processen om zo uiteindelijk de gewenste kwaliteit te bereiken die gevraagd wordt in de markt. Hierbij kunnen milieu-, duurzaamheids- of Arbo- aspecten een grote rol in spelen. In ieder bedrijf spelen deze aspecten een rol en in ieder bedrijf is een medewerker verantwoordelijk hiervoor. De KAM-coördinator, HSE manager of kwaliteitsmanager, allemaal benamingen voor functies die in grote lijnen dezelfde coördinerende rol dienen aan te nemen.

De kern van de zaak
De kern draait om twee zaken: ‘samenwerkende processen’ én ‘goed lopende processen’. In veel organisaties zie je ontstaan dat verwacht wordt dat de verantwoordelijke voor certificeringen in de organisatie (welke titel deze persoon dan ook heeft) ook uitvoerend (bijna) al het werk verricht.

Heb jij een coördinator in je?
Dit is behoorlijk inefficiënt voor het systeem want collega’s ontwikkelen zo geen awareness, zien de toegevoegd waarde niet en het blijft altijd ‘iets wat KAM doet’. Ben jij echter in staat de rol als coördinator in te richten en processen aan te sturen in plaats van alles zelf maar uit te voeren? Dan creëer je een dynamiek waarmee het managementsysteem sturend wordt voor de organisatie in plaats van iets wat achteraf aangevuld wordt omdat het bijna weer tijd is voor de audit.

De bewaker
Bewaking van planning, wanneer welke processen uitgevoerd moeten worden, hoe deze het best tot hun recht komen, betrekken van de juiste personen bij die processen, gezamenlijk optimaliseren en de verbinder zijn van de output van het ene proces naar de input voor het andere proces. Precies dát is de kern van een goede coördinator van managementsystemen.

Over de schrijver
Reactie plaatsen